Nasze usługi

hplcfront
HPLC

HPLC

Wysokosprawna chromatografia cieczowa z detektorem DAD oraz UV-VIS jest to technika, w której składniki rozdzielane w interakcji fazy mobilnej z fazą stacjonarną. HPLC pozwala na identyfikację badanej substancji, przy czym możliwa jest analiza pod kątem jakościowym i ilościowym. Analiza białek stosuje odwrócony układ faz RP (reverse phase). Jest to obecnie najpopularniejsza i najbardziej efektywna metoda badania z użyciem mieszanin faz ruchomych takich jak acetonitryl, woda, czy metanol. Naszą specjalnością jest analiza białek, parabenów ale także związków chemicznych takich jak paracetamol czy ibuprofen.

GC-MS

GC-MS

Chromatografia Gazowa jest to technika, w której fazą mobilną jest gaz, a fazą stacjonarną może być ciało stałe, czy olej. GC-MS pozwala na identyfikację substancji oraz analizę jakościową i ilościową. Analiza Białek przy tej technice analitycznej specjalizuje się w oznaczaniu składów mieszanin liquidów, olejów, wody.

gcms
gcms
GC-MS

GC-MS

Chromatografia Gazowa jest to technika, w której fazą mobilną jest gaz, a fazą stacjonarną może być ciało stałe, czy olej. GC-MS pozwala na identyfikację substancji oraz analizę jakościową i ilościową. Analiza Białek przy tej technice analitycznej specjalizuje się w oznaczaniu składów mieszanin liquidów, olejów, wody.

lcmscut
LC-MS

LC-MS

LC-MS łączy technikę identyfikacji HPLC, ale w momencie, w którym ciekła faza ruchoma opuszcza detektor PDA (Photodiode-Array Detection), próbka cieczy jest rozpylana w celu wytworzenia mikrokropelek. One szybko odparowują uwalniając zjonizowane cząsteczki analitu, które można następnie rozdzielić w pułapce jonowej spektrometru mas. Rozpylacze o dużym przepływie mogą skorzystać na dodatkowej atomizacji lub nebulizacji przy użyciu wysokiego przepływu gazu obojętnego, takiego jak azot.

Cennik naszych usług

Hormon Wzrostu hGH
999pln/analiza
 
  • Analiza jakościowo/ilościowa
  • Pełny raport ze zinterpretowanymi wynikami oraz załączonym zdjęciem badanej próbki
  • Czas realizacji: 5 dni roboczych
PEPTYDY
od 599pln/analiza
 
  • Analiza jakościowo/ilościowa
  • Pełny raport ze zinterpretowanymi wynikami oraz załączonym zdjęciem badanej próbki
  • Czas realizacji: 5 dni roboczych